Robotchirurgie

Vanaf heden gebruikt Dr. Moens voor alle knieprothesen de chirurgische robot ‘ROSA. Hij blijft uiteraard zelf instaan voor het plaatsen van de knieprothese en elke beslissing die er wordt genomen. De robot geeft tijdens de ingreep permanent informatie, feedback en aanwijzingen gedurende de stappen van de operatie.

Een knieprothese op maat van elke patiënt-specifieke knie anatomie

De robot laat toe om nog meer op maat van de patiënt te werken. Op de operatietafel bestaat er geen ‘doorsnee lichaamsbouw’ of een ‘doorsnee knie’. Met behulp van de robot kan de prothese beter aansluiten op de unieke anatomie van elke patiënt.

 Vroeger werd bijvoorbeeld een ‘O-been’ rechtgezet tijdens de procedure van een knieprothese. Dit voelt echter niet altijd natuurlijk aan voor de patiënt. Met de robot kunnen we beslissen om het been terug in de stand te zetten van voor dat de artrose aanwezig was en de prothese op zijn eigen anatomie perfect te laten aansluiten.

Hoge accuraatheidsgraad en continue feedback

Naast het meer op maat werken van de afzonderlijke patiënt, geef de robot ook continu feedback over de nauwkeurigheid van de plaatsing tijdens de ingreep. De chirurg kan tijdens de ingreep op basis van de gegevens die de robot ons aanreikt aanpassingen doen. 

De robot ROSA bestaat uit 2 componenten. Eén deel fungeert als navigatiesysteem en registreert continu de exacte positie van het been van de te opereren knie in de driedimensionale ruimte. Het tweede deel is een robotarm die door de chirurg bestuurd wordt. Deze robotarm begeleidt de chirurg bij het verwijderen van weefsel en bot tijdens de plaatsing van de knieprothese. 

Enkel voordelen voor de patiënt

Dankzij de robot ROSA kunnen we de spanning van de ligamenten meten alvorens we definitieve beslissingen nemen en kunnen we op voorhand voorspellen wat het eindresultaat kan zijn wanneer we de plaatsing van de prothese plannen. In het verleden steunden we op onze ervaring tijdens de ingreep, nu kunnen we onze ervaring meten met exacte waarden en peroperatief aanpassen.

De robot vertelt ons exact hoeveel millimeter speling een knie heeft.

Blijven investeren in innovatie

Deze innovatie zal op korte en lange termijn voor meer tevredenheid bij de patiënt zorgen. Met deze nieuwe investering voor orthopedie wil Dr. Moens mee toonaangevend blijven in verdere innovatie.

Patiënten moeten trouwens niet extra betalen voor deze nieuwe toepassing. Iedereen die in AZ Jan Palfijn Gent een knieprothese laat plaatsen door Dr. Moens wordt vanaf nu geopereerd met behulp van de ROSA robot. 

Niet enkel van toepassing voor knieprothese chirurgie

Aangezien de ROSA robot niet enkel inzetbaar is voor knieprothese chirurgie, is Dr. Moens op dit moment reeds bezig om ook voor heupprothese chirurgie de ROSA robot te gaan inzetten om ook deze gewrichten zo anatomisch en exact mogelijk te gaan plaatsen.