Sportletsels

Met de stijgende populariteit van sportbeoefening stijgt ook het aantal sportletsels. Sportletsels delen we op in  overbelastingsletsels van pezen en gewrichten enerzijds en traumatische sportletsels zoals spierscheuren, kruisband– en meniscusscheuren, breuken… anderzijds.

Zie andere tabbladen voor meer info.

Om me verder te specialiseren in sportletsels van de knie deed ik een visiting fellowship in de Fowler Kennedy sports medicin clinic in London Ontario en een fellowship in het AZ Monica in Antwerpen, waar zeer veel sportletsels van de knie worden behandeld.

Tevens ben ik aangesteld clubarts van K.F.C. Merelbeke en clubarts van korfbalclub K.C. Floriant Merelbeke (eredivisie). Als lid van de medische staf sta ik ter beschikking van alle clubleden en ben ik eerste aanspreekpunt voor opgelopen sportletsel.

Verdere informatie over knieletsels vindt u bij de knie.